Obaveštenje za 30.Kongres UNSS

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da sa svojim radovima uzmete učešće  u radu na 30.Kongresu Udruženja nefroloških sestara Srbije, koji  će se održati u periodu od 25.05 do 28.05.2023.godine.

Mesto održavanja Kongresa, hotel ,,Đerdap”Kladovo.

Tematika Kongresa je: ,,Nega i lečenje nefroloških, dijaliznih i transplantiranih  pacijenata

gde su zastupljene sve oblasti iz nefrologije:

Dijagnostika, akutna i hronična bubrežna slabost, hemodijaliza, peritoneumska  dijaliza transplatacija, nega vaskularnih pristupa.

Rok za dostavu radova je 17.03. 2023.godine.

Selekciju radova izvršiće članovi Stručnog saveta do 24.03.2023.godine zbog konkursa za akreditaciju u aprilskom roku.

Upustvo za pisanje abstrakta/ sažetka:

1.Naslov rada kratak i precizan, velikim slovima.

2.Ime i prezime autora i koautora, naziv ustanove.

3.Navesti način prezentacije: poster ili usmeno izlaganje.

4.Sažetak treba da sadrži: uvod, cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.

5. Sažetak, spisak literature ne stariji od 5 godina, biografiju sa upisanim referencama pisati na novom formularu za akreditaciju

Pravilo za izradu postera: Font A-28, veličina postera 90x90cm.

Svoje abstrakte, spisak literature, popunjenu biografiju i izjavu o autorskoj svojini dostaviti u elektronskoj formi na mail: office@unss.rs

Do skorog viđenja.

 S poštovanjem,

Kordinacioni odbor UNSS

  OPŠTE INFORMACIJE ZA UČESNIKE KONGRESA

Cene smeštajnog paketa:

Cena trodnevnog aranžmana uključuje smeštaj i hranu na bazi švedskog stola: u hotelu ,,Đerdap” doručak, ručak večera. U hotelu ,,Aquastar Danube” samo doručak, ručak i večera će se služiti u hotelu Đerdap. Aranžman počinje večerom 25.05.2023.godine, završava ručkom (lanč paket) 28.05.2023.god. U cenu aranžmana je uračunata  boravišna taksa, osiguranje, koktel dobrodošlice 25.05.2023.god. svečana većera sa  kuponom za dva  pića domaćih proizvođača  28.05.2023.god, muzički program svake večeri.

  1. Hotel ,,Đerdar”

            Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama       15.395.00 dinara

  1. Hotel ,, Aquastar Danube”

            Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim  sobama       16.840,00 dinara

            Doplata za jednokrevetnu sobu: 1.200,00 dinara po osobi dnevno

Rezervacije i informacije vezane za smeštaj učesnika Kongresa mogu se dobiti putem telefona na broj 019/801-010 i mailom:recepcija@djerdapturist.co.rs

Kotizacija: Kotizacija za članove Udruženja  iznosi 4.000,00 dinara za ostale učesnike 6.000,00 dinara i uplaćuje se na  žiro račun Udruženja na broj 205-44103-87. Kotizacija obuhvata:kotizacioni materijal, program, zbornik radova, potvrde o učešću.

Organizovan autobuski prevoz sa polascima iz Beograda i Niša.

Rezervacije za autobuski prevoz prijaviti  na  tel. 063/ 75-63-993,  uplatu u visini od     
2.500,00 dinara izvršiti na račun Udruženja. 

Posted in vesti.