Obaveštenje za 30.Kongres UNSS

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da sa svojim radovima uzmete učešće  u radu na 30.Kongresu Udruženja nefroloških sestara Srbije, koji  će se održati u periodu od 25.05 do 28.05.2023.godine.

Mesto održavanja Kongresa, hotel ,,Đerdap”Kladovo.

Tematika Kongresa je: ,,Nega i lečenje nefroloških, dijaliznih i transplantiranih  pacijenata

gde su zastupljene sve oblasti iz nefrologije:

Dijagnostika, akutna i hronična bubrežna slabost, hemodijaliza, peritoneumska  dijaliza transplatacija, nega vaskularnih pristupa.

Rok za dostavu radova je 17.03. 2023.godine.

Selekciju radova izvršiće članovi Stručnog saveta do 24.03.2023.godine zbog konkursa za akreditaciju u aprilskom roku.

Upustvo za pisanje abstrakta/ sažetka:

1.Naslov rada kratak i precizan, velikim slovima.

2.Ime i prezime autora i koautora, naziv ustanove.

3.Navesti način prezentacije: poster ili usmeno izlaganje.

4.Sažetak treba da sadrži: uvod, cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.

5. Sažetak, spisak literature ne stariji od 5 godina, biografiju sa upisanim referencama pisati na novom formularu za akreditaciju

Pravilo za izradu postera: Font A-28, veličina postera 90x90cm.

Svoje abstrakte, spisak literature, popunjenu biografiju i izjavu o autorskoj svojini dostaviti u elektronskoj formi na mail: office@unss.rs

Do skorog viđenja.

 S poštovanjem,

Kordinacioni odbor UNSS

  OPŠTE INFORMACIJE ZA UČESNIKE KONGRESA

Cene smeštajnog paketa:

Cena trodnevnog aranžmana uključuje smeštaj i hranu na bazi švedskog stola: u hotelu ,,Đerdap” doručak, ručak večera. U hotelu ,,Aquastar Danube” samo doručak, ručak i večera će se služiti u hotelu Đerdap. Aranžman počinje večerom 25.05.2023.godine, završava ručkom (lanč paket) 28.05.2023.god. U cenu aranžmana je uračunata  boravišna taksa, osiguranje, koktel dobrodošlice 25.05.2023.god. svečana većera sa  kuponom za dva  pića domaćih proizvođača  28.05.2023.god, muzički program svake večeri.

  1. Hotel ,,Đerdar”

            Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama       15.395.00 dinara

  1. Hotel ,, Aquastar Danube”

            Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim  sobama       16.840,00 dinara

            Doplata za jednokrevetnu sobu: 1.200,00 dinara po osobi dnevno

Rezervacije i informacije vezane za smeštaj učesnika Kongresa mogu se dobiti putem telefona na broj 019/801-010 i mailom:recepcija@djerdapturist.co.rs

Kotizacija: Kotizacija za članove Udruženja  iznosi 4.000,00 dinara za ostale učesnike 6.000,00 dinara i uplaćuje se na  žiro račun Udruženja na broj 205-44103-87. Kotizacija obuhvata:kotizacioni materijal, program, zbornik radova, potvrde o učešću.

Organizovan autobuski prevoz sa polascima iz Beograda i Niša.

Rezervacije za autobuski prevoz prijaviti  na  tel. 063/ 75-63-993,  uplatu u visini od     
2.500,00 dinara izvršiti na račun Udruženja. 

Sekcija Lazarevac

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu sekcije koja će se održati 02.12.2022. godine u 12 časova u odmaralištu Vidik, Lazarevac, ul. 1300 kaplara br.144

Teme sekcije:

1. Vrste vaskularnih pristupa za hemodijalizu i njihove komplikacije

    Predavač: sms Jasmina Jokić

2. Koštane komplikacije kod pacijenata na hemodijalizi

    Predavač:  vms Radica Jovičić

3. Varijabilnost srčane frekvence kod pacijenata na hemodijalizi

    Predavač: dr Nikola Ljubić

Program sekcije je u procesu akreditacije.

Učešće u radu sekcije potrebno je prijaviti vms Verici Ilić, na broj telefona 063/1176303, najkasnije do 18.11.2022. godine.

Za učesnike sekcije organizovan je autobuski prevoz iz Beograda i Niša.

Polazak autobusa iz Beograda je u 10.00 časova iz Skerlićeve ulice (kod Narodne biblioteke). Učesnici sekcije koji polaze iz Beograda za autobuski prevoz potrebno je da se prijave tehničkom sekretaru UNSS Ljiljani Radenović, na broj telefona: 063/75 63 993, najkasnije do 18.11.2022. godine.

Polazak autobusa iz Niša je u 08.00 časova.

Učesnici sekcije koji polaze iz Niša, za autobuski prevoz potrebno je da se prijave  vms Zagorki Sladojević, na broj telefona: 064/34 57 756, najkasnije do 18.11.2022. godine.

S poštovanjem,

                                                                                                                    Predsednica UNSS

                                                                                                                   vms Smilja Vrućinić

Opšte informacije o XXIX Kongresu

Mesto održavanja:

Hotel Đerdap turist

Dunavska 50 Kladovo, Srbija

Kontakt: Nenad Gavrilović, tel.+381 063/1029174 E- mail: nenad@djerdapturist.co.rs 

Rezervacije za autobuski prevoz:

Polazak autobusa iz Beograda, 26.05.2022. u 09 časova, iz Skerlićeve ulice ( kod Narodne biblioteke) kontakt osoba: Ljljana Radenović, tel. 063/75 63 993

Polazak autobusa iz Niša, 26.05.2022. u 10 časova Zetska,  (preko puta  glavne kapije Univerzitetskog kliničkog centra Niš) kontakt osoba: Danijela Cvejić, tel. 064/240 0 246

Povratak iz Kladova, 29.05.2022. u 10 časova

Registracija učesnika

Kontakt osoba: Ljljana Radenović, tel. 063/75 63 993

Kotizacije: 4.000,00 za članove UNSS, 6.000,00 za ostale učesnike

Uplate kotizacije i prevoza vršiti na žiro račun UNSS broj: 205-44103-87 Komercijalna banka AD Beograd

Za registraciju učesnika neophodno je poneti člansku kartu KMSZST sa brojem licence

KME bodovi

Kongres je akreditovan kao nacionalni kongres, odlukom Zdravstvenog saveta Srbije u aprilskom roku 2022. godine.

  • 12 bodova za predavače po pozivu
  • 9 bodova za usmenu prezentaciju    
  • 7 bodova za poster prezentaciju 
  • 6 bodova za pasivno učešće         

Potvrde o učešću (sertifikati) biće poslati naknadno, poštanskom dostavom.

Usmene prezentacije

Mole se predavači da se pridržavaju dodeljenog vremena. Vašu prezentaciju na USB-u predajte tehničaru u sali gde se održava prezentacija, najmanje sat vremena pre izlaganja. Prezentacije pripremite u PowerPoint-u.

Poster prezentacije

Dimenzije postera su 90x70cm, postavljaju se 27.05. 2022 u 08 časova i ostaju do završetka poster sesije. Pribor za fiksaciju postera biće na registracionom pultu. Autori su obavezni da u planiranom vremenu za poster sesiju budu pored svog postera, kako bi pružili neophodna objašnjenja i odgovore na pitanja učesnika vezana za svoj rad.

Dobro došli u Kladovo!

Obaveštenje o XXIX Kongresu

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da sa svojim radovima uzmete učešće na 29.Kongresu Udruženja nefroloških sestara Srbije, koji  će se održati u periodu od 26.05 do 29.05.2022.godine.

Mesto održavanja Kongresa uz poštovanje protivepidemijskih mera je hotel ,,Đerdap” Kladovo.

Tematika Kongresa je: ,,Nega i lečenje u nefrologiji u uslovima pandemije Covid 19”

gde su zastupljene sve oblasti iz nefrologije:

Dijagnostika, akutna i hronična bubrežna slabost, hemodijaliza, peritoneumska  dijaliza transplatacija, nega vaskularnih pristupa.

Rok za dostavu radova je 25.03. 2022.godine.

Selekciju radova izvršiće članovi Stručnog saveta do 31.03.2022.godine zbog konkursa za akreditaciju u aprilskom roku.

Upustvo za pisanje abstrakta/ sažetka:

1.Naslov rada kratak i precizan, velikim slovima.

2.Ime i prezime autora i koautora, naziv ustanove.

3.Navesti način prezentacije: poster ili usmeno izlaganje.

4.Sažetak treba da sadrži: uvod, cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.

5. Sažetak pisati ćirilicom u fontu Ariel-12, do 500 reči, na kraju upisati ključne reči.

Pravilo za izradu postera: Font A-28, veličina postera 90x90cm.

Svoje abstrakte, spisak literature, popunjenu biografiju i izjavu o autorskoj svojini dostaviti u elektronskoj formi na mail: office@unss.rs

Nadamo se da će epidemiološka situacija dozvoliti da se planirani Kongres realizuje u planiranom datumu.

Do skorog viđenja.

 S poštovanjem,

                                                                                          Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić  OPŠTE INFORMACIJE ZA UČESNIKE KONGRESA

Cene smeštajnog paketa:

Cena trodnevnog aranžmana uključuje smeštaj i hranu na bazi švedskog stola: u hotelu ,,Đerdap” doručak, ručak, večera. U hotelu ,,Aquastar Danube” samo doručak, ručak i večera će se služiti u hotelu Đerdap. Aranžman počinje večerom 26.05.2022.godine, završava ručkom (lanč paket) 29.05.2022.god. U cenu aranžmana je uračunata  boravišna taksa, osiguranje, koktel dobrodošlice 26.05.2022.god. svečana većera sa  kuponom za dva  pića domaćih proizvođača  28.05.2022.god. muzički program svake večeri.

  1. Hotel ,,Đerdar”

Smeštaj u jednokrevetnim sobama                            15.190,00 dinara

Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama       12.490.00 dinara

  1. Hotel ,, Aquastar Danube”

Smeštaj u jednokrevetnim sobama                             16.190,00 dinara

Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim  sobama       13.490,00 dinara

Rezervacije i informacije vezane za smeštaj učesnika Kongresa mogu se dobiti putem telefona na broj 019/801-010 ili  mailom:recepcija@djerdapturist.co.rs

Kotizacija: Kotizacija za članove Udruženja  iznosi 4.000,00 dinara, za ostale učesnike 6.000,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun Udruženja na broj 205-44103-87. Kotizacija obuhvata: kotizacioni materijal, program, zbornik radova, potvrde o učešću.

Organizovan autobuski prevoz sa polascima iz Beograda i Niša.

Rezervacije za autobuski prevoz prijaviti  na  tel. 063/ 75-63-993, uplatu u visini od                 2.500,00dinara izvršiti na račun Udruženja.

Obaveštenje – Škola dijalize

Poštovane kolegenice i kolege,

Ispred UNSS želimo da vas obaveštavamo  da i ove godine planiramo  održavanje 25.kursa ,,Škola dijalize. 

 Škola dijalize će se održati u periodu od 11.10. do 26.11. 2021. godine u  KBC  ,,Zvezdara” na Kliničkom odeljenju za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa   dijalizom “Prof. dr Vasilije Jovanović”.

Kurs je akreditovan odlukom Zdravstvenog Saveta, br.odluke 153-02-01202/01.Kontakt osoba za prijavu polaznika,  glavni tehničar Miljan Ilić br. tel.  060/407-1117

S poštovanjem,

                                                                                          Predsednica UNSS
                                                                                          Vms Smilja Vrućinić 

Obaveštenje Sekcija Palić

SEKCIJA EKO CENTAR PALIĆ

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu sekcije koja će se održati 24.09.2021. godine u 12 časova u Eko Centru na Paliću, ul. Jezerska br.17.

Teme sekcije:

1. Medicinska etika i savremeno sestrinstvo
Predavač: vms Ljiljana Špišak

2. Terapija anemije kod bolesnika na hemodijalizi
Predavač: mt Emil Sakali

Program sekcije je u postupku akreditacije od strane Zdravstvenog saveta.

Učešće u radu sekcije potrebno je prijaviti tehničkom sekretaru UNSS Ljiljani Radenović, na broj telefona: 063/75 63 993, najkasnije do 15.09.2021. godine.

Za učesnike sekcije organizovan je autobuski prevoz iz Beograda i Niša.

Polazak autobusa iz Beograda je u 09.00 časova iz Skerlićeve ulice (kod Narodne biblioteke). Učesnici sekcije koji polaze iz Beograda za autobuski prevoz potrebno je da se prijave tehničkom sekretaru UNSS Ljiljani Radenović,
na broj telefona: 063/75 63 993, najkasnije do 15.09.2021. godine.

Polazak autobusa iz Niša je u 06.00 časova.
Učesnici sekcije koji polaze iz Niša, za autobuski prevoz potrebno je da se prijave MS Jeleni Cekić,
na broj telefona: 065/42 40 111.

S poštovanjem,

Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić

NOVO: Online test

Poštovane koleginice i kolege,

Ispred UNSS, obaveštavamo vas da je od sada moguće online polaganje testova.
Prvi test koji smo pripremili je:

HEMODIJALIZA I VASKULARNI PRISTUPI ZA DIJALIZU

Testu mozete pristupiti klikom na “Online test” dugme u meniju.

S poštovanjem,

Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić

Važno Obaveštenje – Škola dijalize

Poštovane koleginice i kolege,

Ispred UNSS, obaveštavamo vas da zakazani kurs “Škola dijalize” koji treba da se održi od
09.11- 25.12.2020 u KBC “Zvezdara” Beograd, odlaže zbog epidemiolaške situacije u našoj zemlji.
O novom terminu održavanja “Škole dijalize” blagovremeno će te biti obavešteni.

S poštovanjem,

Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić

Obaveštenje – Škola dijalize

Poštovane kolegenice i kolege,

Svedoci smo novonastale složene epidemiološke situacije gde smo prinuđeni da poštujemo niz preventivnih mera, kao i da se ponašamo prema zadatim smernicama i zahtevima. Stoga nismo bili u mogućnosti da održimo planirane sekcije, niti sprovedemo uobičajene aktivnosti. Do poboljšanja epidemiološke situacije čuvajte se, noste zaštitnu opremu poštujte mere prevencije zarad očuvanja sopstvenog zdravlja pre svega.

Ispred UNSS obaveštavamo vas da i ove godine planiramo, ukoliko situacija ostane u sadašnjim okvirima održavanje 25.kursa ,,Škola dijalize” sa ograničenim brojem polaznika.

Škola dijalize će se održati u periodu od 09.11. do 25.12. 2020. godine u KBC ,,Zvezdara” na Kliničkom odeljenju za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa dijalizom “Prof. dr Vasilije Jovanović”.

Akreditacija kursa je u toku. Prijavu polaznika za učešće na Kursu možete izvršiti na portalu Udruženja nefroloških sestara Srbije www.unss.rs. Ili telefonom 060/407-1117, do 30.10.2020.g.

Želim svima dobro zdravlje i puno sreće na vašim radnim mestima !

Do skorog viđenja

S poštovanjem,

Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić

* VAŽNO OBAVEŠTENJE *

Poštovane koleginice i kolege,
Usled pojave virusa (COVID-19) na teritoriji Srbije, sa velikim žaljenjem Vas obaveštavamo da je (Kordinacioni odbor UNSS sa organizatorima sekcije) doneo odluku da se sekcija planirana za 20.03.2020. god.u Eko centru Palić otkaže sve dok se ne steknu uslovi za bezbednost po zdravlje učesnika.
O novom terminu održavanja sekcije blagovremeno će te biti obavešteni.
S poštovanjem,

Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić