UNSS – Dobrodošli na sajt

Dragi posetioci, dobrošli na internet prezentaciju udruženja nefroloških sestara Srbije. Ovde možete pronaći sve informacije o aktivnostima udruženja, predstojećim kongresima, sekcijama i školi dijalize. Ovaj sajt aktiviran je sa ciljem brže i jednostavnije razmene informacija vezanih za naše aktivnosti.

Prvo strukovno Udruženje medicinskih sestara-tehničara nefrologije je osnovano 29. Septembra 1989. u Skoplju, Makedoniji, i nazivalo se “Udruženje nefroloških medicinskih sestrara-tehničara Jugoslavije”, sa prvim predsednikom -Vms Dragica Popović, iz Beograda.

Posle toga, Udruženje postaje jedno od najvažnijih foruma tadašnje Jugoslavije u razmeni informacija i iskustava za sve članove koji rade sa nefrološkim bolesnicima.Odlaskom prve predsednice u penziju,dolazi druga predsednica Vms Milesa Vesel do 2006. Posle raspada SFR Jugoslavije, političkih previranja i formiranjem zemlje Srbije, 2006. Udruženje menja naziv i postaje “Udruženje medicinskih sestara-tehničara nefrologije,dijalize i transplantacije sa elektroničarima Srbije” sa predsednikom – Vms Slavicom Đačić, iz Zemuna.
Od 2010. udruženje se registruje u agenciji za privredne registre pod sadašnjim nazivom Udruženje nefroloških sestara Srbije sa predsednikom – Vms Božicom Stupar, Klinički centar Srbije. Od 2013. do 2015. na mesto predsednika udruženja dolazi viša medicinska sestra Cveta Bučevac.

Udruženje okuplja nefrološke sestre i elektrotehničare, i ima oko 1100 članova.Udruženje godišnje organizuje sekcije, seminare i druge stručne skupove, kao i Kongres. Udruženje izdaje godišnji strucni časopis-”Nefrodijal”- koji se objavljuje od 07.avgusta 1998 god.Takođe, Udruženje je 1996. osnovalo “Školu dijalize” namenjenu edukaciji medicinskim sestrama – tehničarima na nefrologiji, u trajanju oko dva meseca.

Koordinacioni Odbor

 • Biljana Bradić – Predsednica UNSS
 • Ružica Milovac – Podpredsednik
 • Verica Ilić – Sekretar
 • Smilja Vrućinić – Član
 • Božica Stupar – Član
 • Zagorka Sladojević – Član
 • Ljiljana Špišak – Član
 • Maja Dražeta – Član
 • Slavica Popović – Član
 • Saša Stanojević – Član

Tehnicki sekretar i blagajnik

 • Ljiljana Radenović
 • Tel: (+ 381) 63 7563 993