XXVI Kongres UNSS-a

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da sa svojim radovima uzmete učešće na XXVI Kongresu UNSS, koji će se održati u periodu od 21.09-24.09.2017.g.
Mesto održavanja Kongresa hotel ,, Zdravljak“ Soko Banja.
Tematika Kongresa je: „Nefrologija, dijaliza, transplantacija“ gde su zastupljene sve oblasti u nefrologiji:
– Hemodijaliza
– Peritoneumska dijaliza
– Transplantacija
– Vaskularni pristupi
– Akutna bubrežna slabost
– Hronična bubrežna slabost
– Ishrana
– Edukacija

Rok za dostavu abstrakta je 30.05.2017.
Selekciju radova izvršiće članovi Stručnog Saveta do 20.06.2017, zbog konkursa za akreditaciju u letnjem roku.

Upustvo za pisanje abstrakta/ sažetka:
– Naslov rada kratak i precizan velikim slovima
– Ime i prezime autora i koautora i naziv ustanove.
– Navesti način prezentacije, poster ili usmeno izlaganje.
– Sažetak treba da sadrži: Uvod, cilj, materijal i metode,rezultate i zaključak.
– Sažetak pisati ćirilicom u fontu Ariel – 12, do 500 reči, na kraju upisati ključne reči
Pravilo za izradu postera: (Font A – 28/veličina postera isključivo 90×90 cm.

Formulare za prijavu preuzmite sa sajta, (pogledajte Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje KE, www.zdravstvenisavetsrbije ).
Svoje abstrakte, spisak literature, popunjenu biografiju i izjavu o autorskoj svojini uz svojeručni potpis dostavite u pisanoj i u elektronskoj fomi na adresu i mail:UNSS

NAPOMENA: Škola dijalize se planira od 16.10-01.12.2017.g.

Srdačan pozdrav!

PREDSEDNICA UNSS
VMS Smilja Vrućinić
Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *