Tematika XXVII Kongresa UNSS

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da sa svojim radovima uzmete učešće na 27 Kongresu UNSS, koji će se održati u periodu od 11.10.2018 do 14.10.2018.g.
Mesto održavanja Kongresa hotel ,,Đerdap” Kladovo.

Tematika Kongresa je: „Zdravstvena nega u nefrologiji“ gde su zastupljene sve oblast:

– Dijagnostika u nefrologiji
– Akutna bubrežn slabost
– Hronična bubrežna slabost
– Hemodijaliza
– Peritonemska dijaliza
– Transplantacija
– Edukacija i motivacija pacijenata
– Nega vaskularnih pristupa

Rok za dostavu abstrakta je 31.05.2018.
Selekciju radova izvršiće članovi Stručnog saveta do 10.06.2018.g. zbog konkursa za akreditaciju u letnjem roku.

Uputstvo za pisanje abstrakta/sažetka.
Naslov rada kratak i precizan, velikim slovima.
Ime i prezima autora i koautora, naziv ustanove.
Navesti način prezentacije,( poster ili usmeno izlaganje.
Sažetak treba da sadrži: Uvod, cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.
5. Sažetak treba pisati u fontu Ariel – 12, do 500 reči, na kraju upisati ključne reči.
Pravilo za izradu postera: (font А – 28/veličina postera 90x9cm)

Formulare za prijavu preuzeti sa sajta, (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs).
Svoje abstrakte, spisak literature, popunjenu biografiju i izjavu o autorskoj svojini uz svojeručni potpis dostavite u pisanoj i u elektronskoj formi na adresu i mail UNSS ( office@unss.rs )

NAPOMENA: ŠKOLA DIJALIZE PLANIRANA OD 22.10-07.12.2018.g.

S’poštovanjem,

Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić
Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *