Tematika XXVIII Kongresa UNSS

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da sa svojim radovima uzmete učešće na 28. Kongresu UNSS, koji će se održati u
periodu od 10.10-13.10.2019. godine.
Mesto održavanja Kongresa je hotel ,,Đerdap“ Kladovo.
Tematika Kongresa : „Zdravstvena nega u nefrologiji“ gde su zastupljene sledeće oblasti:
1. Dijagnostika u nefrologiji
2. Akutna bubrežna slabost
3. Hronična bubrežna slabost
4. Hemodijaliza
5. Peritoneumska dijaliza
6. Transplantacija
7. Edukacija i motivacija pacijenata
8. Nega vaskularnih pristupa
Rok za dostavu abstrakta je 10.06.2019. godine.
Selekciju radova izvršiće članovi Stručnog saveta do 30.06.2019. god. zbog konkursa za akreditaciju u letnjem roku.

Uputstvo za pisanje abstrakta/sažetka:
1. Naslov rada kratak i precizan velikim slovima
2. Ime i prezime autora i koautora i naziv ustanove.
3. Navesti način prezentacije: poster ili usmeno izlaganje.
4. Sažetak treba da sadrži: uvod, cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.
5. Sažetak pisati ćirilicom u fontu Ariel – 12, do 500 reči, na kraju upisati ključne reči.
Pravilo za izradu postera: Font A – 28/veličina postera isključivo 90×90 cm.
Formulare za prijavu preuzmite sa sajta, (pogledajte Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenjeKE, (www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs ).
Svoje abstrakte, spisak literature, popunjenu biografiju i izjavu o autorskoj svojini uz svojeručni potpis dostavite u pisanoj i u elektronskoj formi na adresu i mail: office@unss.rs

NAPOMENA: Škola dijalize planira se od 28.10do13.12.2019.g.

Srdačan pozdrav!

Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić
Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *