Sekcija: Sestrinske intervencije i principi izvodjenja plazmafereze

Poštovani,

Sekcija Udruženja nefroloških sestara Srbije, održaće se u amfiteatru KBC Zemun 07.04.2017.godine u 13 časova.
Tema sekcije:

Sestrinske intervencije i principi izvođenja plazmafereze

Autori testa:
1. Visoka strukovna sestra Radiana Čučuković
2. Viša medicinska sestra Maja Dražeta

Program za sekciju je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta kao test odlukom (br. 153-02-4320/2016-01) u januarskom roku 2017.god. Redni broj 13. D-1-61/17
Broj bodova za pasivno učešće 5.

Organizovan je prevoz iz Niša 07.04.2017.godine u 09 časova.
Za prijavu prevoza javiti se Smilji Vuksanović na tel. 063/870-3615.

Za učešće na sekciji prijavu izvršiti na sledecem linku: PRIJAVA JE ZATVORENA
ili poslati ime i prezime, broj licence i vaš ogranak na office@unss.rs

PREDSEDNICA UNSS
Smilja Vrućinić
Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *