Obaveštenje o XXIX Kongresu

Poštovane kolegenice i kolege,

Pozivamo Vas da sa svojim radovima uzmete učešće na 29.Kongresu Udruženja nefroloških sestara Srbije, koji  će se održati u periodu od 26.05 do 29.05.2022.godine.

Mesto održavanja Kongresa uz poštovanje protivepidemijskih mera je hotel ,,Đerdap” Kladovo.

Tematika Kongresa je: ,,Nega i lečenje u nefrologiji u uslovima pandemije Covid 19”

gde su zastupljene sve oblasti iz nefrologije:

Dijagnostika, akutna i hronična bubrežna slabost, hemodijaliza, peritoneumska  dijaliza transplatacija, nega vaskularnih pristupa.

Rok za dostavu radova je 25.03. 2022.godine.

Selekciju radova izvršiće članovi Stručnog saveta do 31.03.2022.godine zbog konkursa za akreditaciju u aprilskom roku.

Upustvo za pisanje abstrakta/ sažetka:

1.Naslov rada kratak i precizan, velikim slovima.

2.Ime i prezime autora i koautora, naziv ustanove.

3.Navesti način prezentacije: poster ili usmeno izlaganje.

4.Sažetak treba da sadrži: uvod, cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.

5. Sažetak pisati ćirilicom u fontu Ariel-12, do 500 reči, na kraju upisati ključne reči.

Pravilo za izradu postera: Font A-28, veličina postera 90x90cm.

Svoje abstrakte, spisak literature, popunjenu biografiju i izjavu o autorskoj svojini dostaviti u elektronskoj formi na mail: office@unss.rs

Nadamo se da će epidemiološka situacija dozvoliti da se planirani Kongres realizuje u planiranom datumu.

Do skorog viđenja.

 S poštovanjem,

                                                                                          Predsednica UNSS
Vms Smilja Vrućinić  OPŠTE INFORMACIJE ZA UČESNIKE KONGRESA

Cene smeštajnog paketa:

Cena trodnevnog aranžmana uključuje smeštaj i hranu na bazi švedskog stola: u hotelu ,,Đerdap” doručak, ručak, večera. U hotelu ,,Aquastar Danube” samo doručak, ručak i večera će se služiti u hotelu Đerdap. Aranžman počinje večerom 26.05.2022.godine, završava ručkom (lanč paket) 29.05.2022.god. U cenu aranžmana je uračunata  boravišna taksa, osiguranje, koktel dobrodošlice 26.05.2022.god. svečana većera sa  kuponom za dva  pića domaćih proizvođača  28.05.2022.god. muzički program svake večeri.

  1. Hotel ,,Đerdar”

Smeštaj u jednokrevetnim sobama                            15.190,00 dinara

Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama       12.490.00 dinara

  1. Hotel ,, Aquastar Danube”

Smeštaj u jednokrevetnim sobama                             16.190,00 dinara

Smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim  sobama       13.490,00 dinara

Rezervacije i informacije vezane za smeštaj učesnika Kongresa mogu se dobiti putem telefona na broj 019/801-010 ili  mailom:recepcija@djerdapturist.co.rs

Kotizacija: Kotizacija za članove Udruženja  iznosi 4.000,00 dinara, za ostale učesnike 6.000,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun Udruženja na broj 205-44103-87. Kotizacija obuhvata: kotizacioni materijal, program, zbornik radova, potvrde o učešću.

Organizovan autobuski prevoz sa polascima iz Beograda i Niša.

Rezervacije za autobuski prevoz prijaviti  na  tel. 063/ 75-63-993, uplatu u visini od                 2.500,00dinara izvršiti na račun Udruženja.

Posted in Uncategorized.